Qonunga o‘zgartirish kiritilayotganda, buning zaruriyati, sabab va maqsadlarini tushuntiruvchi muqaddima bo‘ladi

Qonunga o‘zgartirish kiritilayotganda, buning zaruriyati, sabab va maqsadlarini tushuntiruvchi muqaddima bo‘ladi

АввалгиЯнгилик
КейингиЯнгилик